ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος «Άγγελος Μπράτης» και να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε παραγγελία προϊόντων της εταιρείας, θα σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για μια τέτοια συναλλαγή. Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι ζητάμε το ελάχιστο των δεδομένων που απαιτούνται για τη συναλλαγή. Με τη χρήση του ιστότοπου, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στον «Άγγελο Μπράτη» να επεξεργαστεί τα σχετικά προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση της παραγγελίας και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες που δίνονται είναι αληθείς και ακριβείς. Ο Άγγελος Μπράτης είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, χρήση, αποκάλυψη, διατήρηση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου των δεδομένων πρέπει να είναι πάντα σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με την προστασία δεδομένων της συγκεκριμένης χώρας κανονισμούς που ισχύουν για τον Άγγελο Μπράτη. Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το εύρος και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται, μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματα στα οποία έχουν. σκοπούς για τους οποίους συλλέγεται.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

– Στοιχεία επικοινωνίας: το πλήρες όνομα και το επώνυμό σας, η διεύθυνση για την παράδοση των προϊόντων, ο αριθμός τηλεφώνου σας (οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου ορίσετε), η διεύθυνση email σας.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

– Δεχόμαστε τις παραγγελίες σας, για την επεξεργασία των πληρωμών σας και την παράδοση των ειδών που αγοράσατε
– Παρέχουμε και βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας
– Επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τον προσωπικό λογαριασμό σας
– Εντοπίζουμε, αποτρέπουμε, μετριάζουμε και διερευνούμε δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Έχουμε υιοθετήσει μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση. Για την καλύτερη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός των ορίων του ελέγχου μας, η συσκευή σας θα πρέπει να προστατεύεται (όπως από ενημερωμένα συστήματα προστασίας από ιούς) και ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων δικτύου (όπως π. για παράδειγμα, τείχη προστασίας και φιλτράρισμα ανεπιθύμητων μηνυμάτων).

Ενώ λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας αποκαλύπτετε θα είναι 100% ασφαλή.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο Άγγελος Μπράτης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου ή προκειμένου να την προσαρμόσει στην πρακτική της. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης ενθαρρύνεται να το συμβουλεύεται τακτικά για να γνωρίζει πιθανές τροποποιήσεις και προσαρμογές.